MD-Fraksiyonun tümör metastazındaki engelleyici etkisi

NK-hücrelerinin aktive edilmesi ve hücrelerarası adhezyon molekülü (ICAM)-1 ekspresyonunun akciğer vasküler endotel hücrelerinde baskılanması Masuda Y, Murata Y, Hayashi M, Nanba H. Biol Pharm Bull. 2008 Jun;31(6):1104-8. Mikrobik Kimya Bölümü, Kobe Eczacılık Üniversitesi, Motoyama-kitamachi, Kobe, Japonya. micro-s@kobepharma-u.ac.jp Özet Maitake (Grifola frondosa) mantarından elde edilen MD-fraksiyon deneysel fare modelinde akciğer metastazı açısından incelenmiştir. MD-fraksiyonun, tümör implantasyonundan 2 gün önce intraperitoneal olarak uygulanması kolon-26 karsinoma ve B16/BL6 melanoma hücrelerini önemli oranda inhibe etmiştir. Bu modelde MD-fraksiyon, antijen sunan hücrelerden (APCler) gelen IL-12 üretimini geliştirmiştir. MD-fraksiyon tedavisi NK-hücrelerini aktive etmiş ve YAC-1 ve kolon 26 karsinom hücrelerine karşı sitotoksisiteyi arttırmıştır. Ek olarak, NK hücrelerinin anti-asialo GM1 ile tükenmesi MD-fraksiyon’un kolon-26 hücrelerinin akciğer metastazını önleme etkisini ortadan kaldırmıştır. Ex-vivo, LPS tarafından aktive fare akciğer vasküler endotel hücrelerine B16/BL6 hücre adhezyonu MD-fraksiyon ve anti-intersellüler adhezyon molekülü (ICAM)-1 antikoru tarafından inhibe edilmiştir.  Bu sonuçlar MD-fraksiyonun, tümör metastazını NK hücrelerini  ve APC’leri aktive ederek ve ICAM-1’i  baskılayarak inhibe ettiğini ve sonuçta, vasküler endotel hücrelerine tümör hücresinin adhezyonunu inhibe ettiğini göstermektedir.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url